Solliciteer

Algemeen Directeur Luuc Eisenga vertrekt per 1 juni 2020 bij NAC Breda, zo meld de Bredase voetbalclub op haar website. Zijn vertrek is het gevolg van een verschil van inzicht tussen de Raad van Commissarissen en Luuc Eisenga over het leiden van BVO NAC Breda.

De afgelopen maanden hebben de Raad van Commissarissen en Luuc Eisenga gaandeweg moeten vaststellen dat hun visies op de wijze van aansturing van de organisatie en de samenwerking met alle stakeholders, beide noodzakelijk om de doelstellingen van NAC Breda op korte- en lange termijn te realiseren, te ver uiteen liggen. Er is geprobeerd om elkaar in eenzelfde visie te vinden maar gaandeweg werd duidelijk dat dit niet zou gaan lukken en is de onvermijdelijke conclusie getrokken dat het niet langer in het belang van NAC Breda is om gezamenlijk verder te gaan. Partijen gaan in goed onderling overleg uit elkaar. Alle betrokkenen vinden het spijtig dat er na een periode van slechts een jaar al afscheid genomen dient te worden.

Omdat zo snel mogelijk met de voorbereidingen op het seizoen 2020/2021 dient te worden aangevangen en om een bestuurlijk vacuüm in de huidige COVID-19 crisis te voorkomen, heeft de Raad van Commissarissen parallel een opvolger gezocht en gevonden. Onder voorbehoud van benoeming in de algemene vergadering van aandeelhouders zal de Raad van Commissarissen de nieuwe Algemeen Directeur op korte termijn presenteren.

NAC Breda hecht in deze bijzonder moeilijke tijd veel waarde aan een zorgvuldige overdracht van werkzaamheden. Met Luuc Eisenga is daarom afgesproken dat hij in de komende periode tot 1 juni 2020 zijn werkzaamheden zal overdragen.

De Raad van Commissarissen en Luuc Eisenga hebben afgesproken geen verdere inhoudelijke mededelingen te zullen doen over zijn vertrek