Solliciteer

FC Den Bosch heeft Rob Almering per 1 mei aanstaande aangesteld als algemeen directeur van de club, zo meld de club op haar website. De in Vught woonachtige Almering, volgt hiermee Theo Teelen op. Teelen vervulde de functie ruim een jaar op ad interim basis.

Met de aanstelling van Almering wordt ingezet op het verstevigen van de interne organisatie, zodat deze robuuster en toekomstbestendiger wordt. De al ingezette (her)positionering van de club, waarin maatschappelijke relevantie nadrukkelijk terugkomt, staat daarbij hoog op de agenda van de nieuwe directeur. Samen met een herkenbaar eerste elftal wil FC Den Bosch zo de aantrekkingskracht op haar omgeving vergroten. Eén van de andere belangrijke uitdagingen waar Almering voor staat, is het genereren van additionele inkomsten uit nieuwe kansen in de markten en commerciële activiteiten. De Raad van Commissarissen (RvC) van de Bossche club, ziet dat als één van de kritische factoren die het toekomstig succes van de club bepalen.

Jan-Hein Schouten, voorzitter van de RvC van FC Den Bosch: ”In Rob Almering zien wij een stevige directeur en vernieuwer met visie. Hij zit sterk in het Bossche netwerk en is geen onbekende bij belangrijke stakeholders van de club, zoals de gemeente ’s-Hertogenbosch en de KNVB. Hij is sterk op het gebied van strategie, marketing en commercie. Financieel is hij goed onderlegd. Als ras-verbinder is hij bovendien gewend draagvlak te creëren binnen complexe speelvelden.”

Rob Almering: “Sport loopt als een rode draad door mijn leven, zowel zakelijk als privé. In mijn jeugd was ik vele jaren actief op hoog niveau binnen het voetbal. Ik heb altijd ambitie gehad om binnen het voetbaldomein werkzaam te zijn en ben heel blij met deze kans. Ik stap op een bijzonder moment in. Sport is voor nu helaas even de belangrijkste bijzaak van het leven. Voetbal gaat voor mij heel erg over identiteit. Hoe krijgen we een breder publiek enthousiast voor de club? Voor een antwoord op die vraag wil ik me gaan inzetten. Zodat we voetballiefhebbers in alle lagen van de bevolking, het regionale bedrijfsleven, de lokale overheid en maatschappelijke organisaties in de toekomst een herkenbare voetbalbeleving en clubcultuur kunnen bieden. De club leeft in de harten van velen, jong en oud. Maar er is ook braakliggend terrein. Bosschenaren die zich nog niet kunnen identificeren met FC Den Bosch. Ook richting deze mensen willen we een positief verwachtingsgevoel en een gevoel van trots voor de club opbouwen. Daarvoor zullen we een stukje dichter bij de gewenste identiteit moeten komen. Waar het hockey in Den Bosch vaak wordt gezien als het ‘knappe meisje van de stad’, hoor ik nu nog te vaak dat FC Den Bosch ‘het lelijke jongetje van de stad’ is. De verkering met de stad is een beetje uit. De stad moet de club weer gaan omarmen. Momenteel ben ik voorzitter van Hockey Club ’s-Hertogenbosch. Dat blijf ik combineren met mijn baan bij FC Den Bosch. Die twee bijten elkaar niet. Sterker, in het ideale toekomst-plaatje, werken stakeholders uit de stad samen op gedeeld terrein. Door krachten te bundelen zijn we succesvoller en winnen we met elkaar. Niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten. Mijn tijd en aandacht zal vooral uitgaan naar FC Den Bosch. Want als iemand op vrijdagavond niet in De Vliert is geweest, dan heeft hij iets gemist. Dat moet het gevoel worden.”

Theo Teelen verder in andere rol.
Huidig ad interim directeur Theo Teelen blijft aan FC Den Bosch verbonden. Vanaf 1 mei gaat Teelen op parttime basis aan de slag om de operationele zaken aan te sturen, wat betekent dat hij de regie krijgt over processen in- en rondom het stadion en de wedstrijdorganisatie.